505142942

Witaj na Pieluszki wielorazowe – www.kokosi.pl

https://kokosi.pl/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0210.jpg

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest firma TRZY E Sylwia Bitner ul. Kościuszki 59/31 05-270 Marki, za pośrednictwem sklepu internetowego www.kokosi.pl

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez fanpage oraz przez stronę www.kokosi.pl, jak również poprzez transakcje dokonane przez Państwa w naszym sklepie internetowym.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Panstwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest do realizacji zakupów w Sklepie Internetowym na stronie www.kokosi.pl. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia. Wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas (Sklepu) przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofacie Państwo zgody.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami – adres e-mail, hasło i data urodzenia. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także numeru telefonu wymaganego podczas rejestracji, czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa. Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, zrealizowanie z Państwem umowy będzie niemożliwe a w konsekwencji nie będziemy mogli sfinalizować transakcji w sklepie internetowym www.kokosi.pl.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu;

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne:

Podmiotom wspierającym funkcjonowanie Sklepu w świadczeniu usług (usługi płatnicze),

Podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej, usłudze Paczkomat oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia.

Podmiotowi odpowiedzialnemu za księgowość sklepu internetowego

Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.